На денешната седница на Владата прифатена е согласноста на Комисијата за заразни болести по барање на група општински и меѓуопштински превозници.

Барањето се однесува на зголемување на дозволениот број патници од 50 на 75 % од вкупниот капацитет во превозните средства утврдени со закон за оваа намена.