Педесет милиони денари од Владата за поддршка на печатените медиуми

78

Владата на седница го донесе новиот текст на Програмата за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за годинава, на предлог на Министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност.

Средствата за реализација на оваа програма, утврдени со Буџетот за 2019 година се во износ од 50.000.000 денари, а Генералниот секретаријат на Владата ќе објави Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за пријавување на интерес за средствата од оваа програма во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа програма.