Објавен конкурс за обука на воени пилоти

105

Министерството за одбрана и Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ денеска објавија конкурс за запишување на осум слушатели на стручно оспособување и усовршување за воени пилоти.

Од МО соопштија дека кандидатите треба да имаат завршено високо образование и да не се постари од 28 години. Потребно е да ги достават своите апликации со потребните документи најдоцна до 26 октомври. При приемот предвид се зема успехот на кандидатите од завршеното високо образование и проверките за физичка подготвеност.

Појаснуваат дека натамошната селекција се состои од проверка на познавање на англискиот јазик, здравствени проверки и селекција на земја и во воздух која се врши во Центарот за обука на пилоти, кој претставува еден од најусовршените центри за обука на пилоти во регионот.

Центарот за обука на пилоти изведува обука за пилоти по најсовремени методи и во одлични услови. Обуката е поделена во три фази – основна пилотска обука за летање на авион, основна пилотска обука за летање на хеликоптер и напредна пилотска обука за летање на хеликоптер. Обуката е во времетраење од 19 месеци, по што новите пилоти добиваат „летечки знак“, звање пилот и стануваат офицери во Армијата на Република Македонија.