УТРЕ ВО „НОВА МАКЕДОНИЈА“
АНАЛИЗА НА ЉУПЧО КОЦАРЕВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАНУ

Во својата анализа, претседателот на МАНУ се осврнува на последните случувања и на рефлексиите од нив во јавноста. Длабока јанѕа ме обзеде кога прочитав: „Бугарите и Македонците говорат истовремено на ист јазик, но и на различни, кои се светски признаени одделно.“ Како е можно „исто, ем различно“, како е можно две работи да се истовремено целосно исти и делумно (или целосно) различни?, запрашува академик Коцарев.
Тој сепак нагласува дека разумот, правото и науката се на наша страна – македонскиот идентитет е словенски, не бугарски. И тоа никогаш и никој нема да може да го промени