Институт за македонска литература: БАН активира политички инволвирања преку негирањето на македонскиот јазик

232

Институтот за македонска литература најостро реагира по повод ставот на Бугарската академија на науките дека македонскиот јазик не постои, т.е. дека е писмено регионална норма на бугарскиот јазик.

– Со ваквата изјава се негира постоењето на македонскиот јазик, литература, историја и култура и со тоа се врши негирање на македонскиот национален идентитет. За македонскиот јазик, литература, историја и култура се објавени стотици илјади монографии, студии, ставови и аргументи на македонски и на други светски јазици од реномирани домашни и странски слависти, филолози, историчари, социолози, етнолози, политиколози, културолози, со кои се докажуваат правниот и историскиот континуитет на македонската нација, која постои со македонскиот јазик“, велат од Институтот.

Оттука, додаваат дека наместо БАН како највисока научна установа во Република Бугарија преку науката да ги афирмира воспоставените научни и културолошки интеракции меѓу македонскиот и бугарскиот народ за градење пријателство и меѓусебно разбирање и почитување, индиректно активира политички инволвирања во директното негирање на македонскиот народ и на македонскиот јазик, што претставува повреда на меѓународното право за себеидентификување.