Дали Македонија има потреба од нов закон против фрлање храна?

137

Во петок, на 19 октомври 2018, со почеток во 10.30 часот, во ЕУ Инфо центарот во Скопје ќе се одржи прва јавна презентација и тркалезна маса посветена на националното и Европско законодавство и политики поврзани со фрлање храна, вишоци храна, сигурност и безбедност.

Настанот цели да иницира дебата за тоа дали земјата има потреба од закон против фрлање храна или промена на постоечките закони за да се да се намали фрлањето храна и гладот кај нас.

Настанот се случува по енергична дебата и акција против фрлањето храна во регионот, Европска унија и особено во земјата. Настанот има за цел да им понуди на носителите на одлуки, креаторите на политики, бизнисите и граѓанските организации релевантни и апликативни примери, заклучоци и практики кои можат да бидат употребени за да се подобри законската регулатива во земјата посветена на фрлање и донирање храна.

За прв пат во регионот, и тоа токму тука во Македонија ќе ни биде гостинка Ангела Фриго, Генералeн Секретар на Европската Федерација на Банки за Храна – ФЕБА најголемата Светска мрежа на Банки за храна, воедно и тим лидер на ЕУ работната група која работи токму на оваа тема во Европскиот Парламент, но и лидер на групата која го донесе Законот во Италија на темата не фрлање – донирање на вишоците храна.

Јавната презентација и тркалезната маса се организираат во рамки на ВСС ефект (WSS
Effect) проектот. ВСС ефект проект е финансиран од Европска унија и се имплементира
од Здружението „Храна за сите – Банка за храна МК“, Организација на жени од Струмица, СИБАХЕ – Словенска Банка за храна и Европска федерација на Банки за храна (ФЕБА). Правната анализа која ќе биде презентирана на настанот беше спроведена од Македонско Здружение на млади правници (МИЛА). Општа цел на проектот е да придонесе во процесот на воспоставување на подобра правна рамка која ќе поттикне помалку фрлање храна и помалку глад во земјата.