Фото: Маја Јаневска-Илиева

Постисторијата на Македонија во четири чекори

Утре во печатеното викенд-издание на „Нова Македонија“ читајте ексклузивна анализа на Љупчо Коцарев, претседател на МАНУ. Овој пат тој се осврнува на феноменот
постисторија и објаснува колку малку треба за да застанеме непоколебливо и достоинствено зад тврдењето: македонското име, јазик, идентитет,  историја имаат повеќевековна традиција во и надвор од границите на денешна Македонија.