Владата на седница ја дополни одлуката за спречување на ширењето на ковид-19 со обврска, за секој патник од Велика Британија и Северна Ирска што влегува во земјата на кој било граничен премин задолжителниот карантин во домашна изолација, да ги спроведува врз основа на изјава која ќе ја пополнува на граничниот премин при влез во земјата, а патниците што транзитираат имаат обврска земјата да ја напуштат во рок 24 часа.