На денешната седница на Советот на Општина Битола, која се оджа онлајн, прифатен беше предлогот на градоначалничката Наташа Петровска од буџетот на општината да се извојат 10.000 евра за Клиничка болница Битола, за набавка на елемнти за кислородна поддршка на пациентите кои се лекуваат од ковид-19.

– Сите знаеме дека бројот на заболени е зголемен и дека се наоѓаме во исклучително сензитивен период, во кој што треба да бидеме уште поподготвени од страна на техничкиот капацитет, меѓутоа и да останеме дисциплинирани како граѓани, бидејќи дисциплината на сите нас е многу важна во овие околности. Оттаму Општината ќе издвои 10.000 евра донација за набавка на елементи за кислородна поддршка за пациентите на кои таа им е неопходна во лекувањето.

Со ова покажуваме уште еднаш дека како општина во целиот период остануваме одговорни на предизвикот во кој што се наоѓаме, меѓутоа сакам да нагласам дека како општина остануваме отворени во рамките на нашите можности и понатаму да донираме средства и да дадеме материјална поддршка, а со тоа и техничка и севкупна поддрка на здравствените работници и здравствените институции – рече Петровска.

По донесувањето на одлуката од страна на Советот на Општина Битола, средствата веднаш ќе бидат префрлени за да може да се реализира соодветната набавка.

М.М.