Фото: Маја Јаневска-Илиева / Архива

Поскапувањето на низа прехранбени производи поради економската криза и војната во Украина предизвика да се празнат рафтови во продавниците.
Дали правите домашни залихи со храна и зошто?

Споделете со одговор на анонимната анкета.

*Оваа анкета не е на научна основа