Фото: Маја Јаневска-Илиева

Поради енергетската криза, не само во Македонија, туку и во светот, цените на енергентите редовно се зголемуваат. Може ли да си дозволите да купувате поскапо гориво и дали и како ги менувате вашите навики, за трошокот да се вклопи во домашниот буџет?

Споделете ги вашите искуства со одговор на анкетата.

*Оваа анкета не е на научна основа