Министерката за образование и наука, Мила Царовска, вечерва одржа координативен онлајн состанок со околу 300 директори на основните и средните училишта.

На состанокот се зборуваше за одвивањето на наставата во услови на пандемија со физичко присуство, но и за функционирањето на онлајн наставата.

Директорите на координативниот состанок истакнаа дека основните и средните училишта успешно ја спроведуваат онлајн наставата за повисоките одделенија, а наставата со физичко присуство за децата од 1-3 одделение се спроведува со почитување на протоколите и мерките за заштита.

Министерката Царовска истакна дека редовното одвивање на наставата е во интерес на учениците и нивниот развој. Затоа е неопходно да се обезбедат сите услови за непречено одвивање на образовниот процес и заеднички да се надминуваат предизвиците како што се интернет конекција и ИТ уреди за што МОН е во постојана комуникација со локалните самоуправи.