Дополнителни протоколи за културните настани и за градинките

109

На интернет страницата на Владата се објавени Измените и дополнувањата на општиот дел од Протоколот за начинот и условите за организација на настани, кој се однесува на редовното работење на кината, театрите, балетските претстави, оперските претстави, филмските проекции, концертите, мултимедиските проекти, фестивалите и манифестациите од дејноста на културата.

Согласно Протоколот и измените и дополнувањата, за време на одржувањето на овие настани, задолжително е носењето на заштитна маска за сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација, одржување на физичка дистанца на публиката на настанот со обележани места за седење, поставени на дистанца од 1,5-2 метри и не е дозволено стоење и групирање на посетителите од публиката.

Задолжителното одржување на физичка дистанца од два метри се однесува и на сите членови на тимовите задолжени за организација. Според препораките, ограничен е капацитетот на посетители и тоа: настаните на отворено да се организираат со 50 проценти од капацитетот на просторот каде што ќе се одржува настанот и ограничен број на посетители до максимум 1.000 посетители, а настаните на затворено да се организираат со 30 проценти од капацитетот на местото каде што се одржува настанот и ограничен број на посетители до максимум 1.000 посетители.

За сите останати прашања, за организаторите и публиката важат веќе утврдените препораки во Протоколот за начинот и условите за организација на настани.

Со овој протокол и со измените и дополнувањата не се опфатени приватните веселби.

На интернет страницата на Владата објавен е и Протоколот за активности во градинките по укинување на вонредната состојба, вклучително и измените според кои е предвидено воспитните групи за деца до двегодишна возраст да имаат максимум по 12 деца (наместо досегашните 6) и двајца вработени во смена.