Фото: МИА

Европската комисија ќе ги следи залихите на житарки, маслодајни семиња и ориз во Европската унија како дел од новиот систем за известување.

Земјите-членки на ЕУ ќе мора да поднесуваат месечни извештаи до извршната власт на ЕУ за нивото на залихите што ги чуваат производителите и трговците на големо во услови на високи притисоци од цената на суровините на светските пазари.

Според предлозите на Комисијата, земјоделците од ЕУ кои се борат со повисоки трошоци за ѓубрива, добиточна храна и гориво поради војната во Украина, би можеле да добијат и директна поддршка од земјите-членки.

Земјоделците би можеле да добијат до 15.000 евра, а поврзаните мали бизниси би можеле да добијат до 100.000 евра директно од фондовите на ЕУ за рурален развој.