Кога станува збор за доларот, сосема е можно тој да слабее поради враќањето на глобалната доверба. Имено, голем број инвеститори бараа „безбедно засолниште“ за своите пари во американските државни должнички хартии од вредност, а сега го менуваат мислењето

Откога еврото ја достигна чувствителната граница во однос на доларот

Во последниве пет месеци, еврото зајакна во однос на доларот за 12 отсто и достигна ниво од 1,20 долар, што не беше случај во изминатите две години. Во поранешните политики на Европската централна банка, ова ниво беше сметано за еден вид чувствителна граница. Марио Драги, претходникот на Кристин Лагард на позицијата гувернер на ЕСБ, при ваквите флуктуации на девизниот курс секогаш го истакнуваше неговото значење, најавувајќи монетарни акции што ќе го заштитат европскиот извоз. Неговата наследничка Лагард сега се соочува не само со зајакнување на еврото туку и со слабеење на европското закрепнување, како и со дефлаторни трендови на територијата на Стариот Континент. Последново прашање е особено чувствително за ЕСБ – таа со своите политики на ниски камати и квантитативно олеснување упорно се обидува да дејствува проинфлаторно, додека практиката покажува дека тие повеќе влијаат во насока на дефлација.

По сѐ изгледа дека позициите на ЕСБ во однос на девизниот курс во ерата на Кристин Лагард ќе останат слични како оние од времето на Драги. Главниот економист на Светската централна банка, Филип Лејн, нагласува дека односот евро – долар е многу важен, па оттаму тој силно влијае на монетарната политика. Сепак, нејасно е што воопшто може да направи ЕСБ во актуелнава ситуација.
Имено, прашањето за тоа што би можела да стори ЕСБ во однос на девизниот курс е далеку од едноставно. Првиот проблем лежи во фактот дека силното евро не произлегува од силата на европската економија, туку од слабоста на доларот, чија вредност се намали и во однос на другите значајни валути. Јасно е дека брзата апрецијација на еврото ја намалува конкурентноста на европските извозници, меѓутоа многу посериозен проблем е намалувањето на светската побарувачка, кое се јавува како резултат на рецесијата или забавениот раст во голем број земји.

Следствено на ова, експертите сметаат дека ЕСБ не може да направи ништо радикално во моментов, освен во јавната комуникација да го истакнува високото ниво на економска неизвесност, оставајќи притоа простор за понатамошно зголемување на програмата за квантитативно олеснување.
Кога станува збор за доларот – сосема е можно тој да слабее поради враќањето на глобалната доверба. Имено, голем број инвеститори бараа „безбедно засолниште“ за своите пари во американските државни должнички хартии од вредност, а сега го менуваат мислењето.
Многу е тешко да се процени во која насока ќе се движи курсот на еврото во иднина. Според експертите на финансиските пазари, сосема се еднакви шансите еврото да достигне 1,25 за долар, но и да падне на 1,15.

Клучна за одлуките во врска со монетарната политика би можела да биде процената за влијанието на девизниот курс врз инфлацијата, но, за жал, и тука истражувањата на ЕСБ произведуваат различни заклучоци.
Со еден збор, во моментов ЕСБ се соочува со голем број дилеми.

(Подготвила: Валбурга Батева Николоска)