Стопанска банка станува најголема продажна мрежа за осигурување

1009

Стопанска банка го презентираше својот најнов проект со кој ја збогатува својата содржина односно понудата на кредитни производи со вклучено осигурување, меѓутоа и дополнително на тоа, станува најголемата продажна мрежа на осигурителни полиси во Република Македонија.

Со денешната прес конференција Стопанска банка АД – Скопје го започна одбележувањето на својот 75-годишен јубилеј како и започнување на банкоосигурувањето во соработка со Кроација Осигурување/Неживот и УНИКА Лајф. Преку своите 65 филијали, 24/7 контакт центарот и со повеќе од 120 лиценцирани застапници во осигурувањето, Банката на пазарот нуди најголема продажна мрежа на осигурителните производи, со што осигурувањето станува подостапно за секого.

Осигурувањето е дел од финансискиот систем на државата и претставува комплементарна дејност на банкарското работење, насекаде во светот. Улогата на Стопанска банка е да обезбеди едукација на клиентите за предностите на осигурувањето и за додадената вредност што ја добиваат преку користењето банкарски производи со вклучено осигурување.

-Осигурувањето во глобални рамки е веќе нераздвојно од класичните банкарски производи, а во Стопанска банка на клиентите им овозможува синергија, односно додадена вредност при користење на кредитните производи. Имено, сигурноста која клиентите ја добиваат со животното или осигурувањето од незгода е во поддшка на реализација на нивните планови а банката го поддржува направениот избор со дополнителни поволности – изјави г-дин Диомидис Николетопулос, генерален и извршен директор на Стопанска банка АД-Скопје по повод средбата со медиумите.

Со реализација на повеќе од пет илјади полиси преку банката во делот на животното и неживотното осигурување и позитивни реакции од клиентите, посебна популарност добиваат бесплатното годишно патничко осигурување кое го добиваат сите нови и постојани корисници на Visa/MasterCard кредитните картички на Стопанската банка кое се активира преку филијала или Контакт центар, кредитите со вклучено животно осигурување (потрошувачки, станбени, хипотекарни) со преференцијални услови и кредитите со вклучено осигурување од незгода и годишен ваучер од 400/600 денари кој клиентите ќе го користат за друга осигурителна полиса набавена од Банката.

Покрај понудата на банкарски производи со вклучено осигурување, клиентите ќе можат да ги добијат и сите други видови на осигурување како што се имотно/домаќинско и патничко осигурување со повластени цени, автоодговорност, зелен картон, КАСКО, осигурување од незгоди и слично.