Сет закони со директни поволности за граѓаните и за фирмите

172

Министерството за финансии подготви или стави во примена осум закони што нудат директни поволности за граѓаните и за фирмите, информираа вчера од Министерството.

Граѓаните повторно можат да поднесуваат барања за приватизација на државно градежно земјиште. Со истекувањето на рокот на 15 декември 2014 година, граѓаните ја немаа оваа можност. Сега тие повторно го имаат ова право, и тоа во следните три години, се наведува во соопштението на Министерството за финансии.
Во насока на исполнување на барањата на граѓаните, но и градежните компании, со измените на Законот за ДДВ, стапката на ДДВ за станови останува повластена, односно пет отсто во следните пет години.

– За да ги заштитиме граѓаните, подготвивме предлог-закон за заштита на потрошувачи при договори за потрошувачки кредити. Со него се става лимит на трошоците за подигнување кредити од финансиски друштва, што ќе влијае на нивно намалување – се додава во соопштението на МФ.

Подготвен е нов закон за акцизи, кој предвидува повеќе поволности. Се предвидува и акцизата за тутунските производи и алкохолните пијалаци да се плаќа со пуштање во промет на производот. Досега таа се плаќаше однапред, со подигањето на акцизните марки.

Се олеснува казнената политика во делот на царините. Со царинскиот закон, усвоен од Собранието, ќе се врши правична и пропорционална примена на прекршочните одредби, соодветно на тежината на сторениот прекршок. Се врши и намалување на глобата од 250 евра на 50 евра за правни лица и од 50 евра на 15 евра за физички лица, за царинските прекршоци со мандатен платен налог.

Министерството за финансии подготви закон за гаранција, кој ќе им овозможи пристап до 100 милиони евра евтини кредити на малите и на средните претпријатија. Законот е усвоен од Владата и влезен во собраниска процедура. По усвојувањето на законот од Собранието, ќе се потпише договор со Европската инвестициска банка, по што преку Македонската банка за поддршка на развојот, евтините кредити ќе им станат достапни на фирмите.

Направени се измени и во Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, со кои се утврдуваат права за надомест на штета на сопствениците на багажот и на пратките.

Со измени на Законот за супервизија на осигурување, осигурителните компании ќе бидат обврзани, во рок од пет дена, сите измени што ги прават во општите и посебните услови на полисите за осигурување да ги објават на својата веб-страница. Овие измени се за заштита на правата на потрошувачите, како и за подобра информираност и поголема транспарентност, се вели во соопштението на Министерството за финансии. Е.Р.