Продолжува трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити

56

Народна банка соопшти дека во мај продолжи трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити и таа се сведе на ниво од 4,83 отсто. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 1,10 отсто и во однос на претходниот месец се намали минимално, за 0,01 процентен поен.

Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити, во мај годинава, бележи раст од 0,15 процентни поени на месечно ниво и изнесува 3,92 отсто, додека на годишно ниво се намали за 0,76 процентни поени. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 0,62 отсто и забележа минимален месечен раст од 0,01 процентен поен. Во споредба со мај минатата година, оваа каматна стапка е пониска за 0,69 процентни поени.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следниот ЛИНК.