Нова планска и проектна документација за електроцентрали од обновливи извори

182

За потребите на Министерството за економија за изградба на електроцентрали од обновливи извори на енергија ќе се изработи соодветна планска и проектна документација. 

Информацијата за потребата од документацијата е усвоена денеска на седница на Владата. 

За таа нaмена Министерството за транспорт и врски во рок од три дена до Владата треба да достави предлог за изменување и дополнување на годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, со плански и проектни документации за инфраструктура, соопшти владината прес-служба.