Нова наградна игра од Шпаркасе Банка во соработка со Mastercard

125

Шпаркасе Банка Македонија ја започна новата наградна игра „ЛЕТО ВО БАРСЕЛОНА СО MASTERCARD® DEBIT“, наменета за сите нови или постојни корисници на Пакетот за млади или кој било од S, М, L и Премиум пакетите за физички лица, со вклучена Mastercard Debit бесконтактна дебитна картичка, издадена од Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

Сите физички лица на возраст од 18 – 28 години имаат единствена шанса да освојат едно од 3-те патувања за двајца во Барселона, Шпанија, со платен авионски превоз, хотелско сместување за 4 ноќевања и џепарлак од 100 евра на Mastecard Debit картичката на добитникот.

Сите нови корисници што ќе аплицираат за еден од пакетите со вклучена Mastercard Debit бесконтактна картичка, автоматски добиваат една шанса за учество. Како потврда за учество ќе се смета поднесеното Барање за Пакетот за млади или кој било од S, М, L или Премиум пакетот, со вклучена Mastercard Debit бесконтактна картичка, во експозитурите на Банката.

Постојните корисници на еден од пакетите со вклучена Mastercard Debit бесконтактна картичка добиваат една шанса за учество со минимум 5 трансакции направени на кој било износ со Mastercard Debit бесконтактна картичка издадена од Шпаркасе Банка.

Потврда за учество во Наградната игра за трансакциите направени со Mastercard Debit бесконтактна картичка ќе се сметаат потврдите од вкупниот број реализирани трансакции на ПОС-терминали, како и СМС-пораките доставени преку услугата СМС-известувања за секоја реализирана трансакција со Mastercard Debit бесконтактна картичка издадена од Шпаркасе Банка Македонија во времетраење на наградниот период.

Официјалното извлекување на добитниците на наградите ќе се изврши на 7.8.2019 година, со почеток во 12:00 часот, во просториите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, на ул. „Македонија“ 9-11, Скопје. Добитниците на наградите ќе бидат извлечени автоматски, по принципот на случаен избор, со специјален софтвер развиен за потребите на наградната игра.

За повеќе информации околу наградната игра „ЛЕТО ВО БАРСЕЛОНА СО MASTERCARD® DEBIT“, посетете ја официјалната веб-страница www.sparkasse.mk или најблиската експозитура на Шпаркасе Банка Македонија.