Мисија на ММФ ќе врши годишен преглед на македонската економија

114

Годишен преглед на македонската економија ќе спроведе Мисијата на меѓународниот монетарен фонд, предводена од Џесмин Рахман, која престојува во Македонија од денеска до 16 месецов.

-Билатералниот надзор е централен елемент на мандатот на ММФ за сите нејзини земји-членки и опфаќа сеопфатен поглед на макроекономските движења и перспективи и на економските политики на власта – информираше преку пишана изјава Себастијан Соса, резидентен претставник на ММФ за  Македонија.

На крајот од мисијата, тимот на ММФ планира да објави соопштение со прелиминарни заклучоци.