Компаниите доцнат со меѓународните стандарди за заштита при работа

54

За три години сите компании во светот треба да го заменат актуелниот стандард за заштита при работа ОХСАС 18001 со новиот, понапреден ИСО 45001. Но, во Македонија многу е мал бројот на фирми што го имаат имплементирано и сертифицирано стариот стандард, а уште помал е бројот на оние што се во фаза на имплементирање на новиот стандард. Ова беше истакнато на конференцијата во Стопанската комора на Македонија, од каде што информираа дека новиот меѓународен стандард е објавен во јули годинава. Неговото воведување, како што појаснија, е на доброволна основа, а значи голема придобивка за компаниите зашто овозможува воспоставување, одржување и подобрување на здравјето при работа.

Наменет е за компании/организации со мал или низок ризик на оперативни активности, но и за бизнис со операции од висок ризик. Новиот, понапреден стандард е меѓународно признаен и целосно усогласен и интегриран со стандардот за квалитет ИСО 9001, со ИСО 14001 за животна средина, како и со сите други менаџмент стандарди што во моментот се развиваат.

– Ги повикуваме компаниите и ја нагласуваме потребата од овој стандард особено што земјава е сѐ поистрајна во настојувањето да биде дел од ЕУ, која без преседан, почитувањето и примената на стандардите, секогаш ги става на прво место – истакна Емилија Тодоровска од СКМ. Е.Р.