До 180 илјади денари неповратни средства за жени претприемачи од рурални средини

322

Владејачаката партија СДСМ обезбеди средства за финансиска поддршка за активен женски член во земјоделско домаќинство.

– Со оваа мерка, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе доделува до 180 илјади денари еднократна и наповратна финансиска поддршка за инвестиции кои ќе приоденесат за развој на руралните средини на женски член на земјоделско стопанство запишано во единствениот регистар на земјоделски стопанства – соопштија од владејачаката партија СДСМ.

Преку реализација на оваа мерка ќе се поттикнат инвестициите во руралните делови, ќе се придонесе кон родова еднаквост и ќе се обезбедат повеќе пари во земјоделските семејства.