Албанската Влада издаде еврообврзница на меѓународниот пазар со што ќе ја задолжи државата за 500 милиони евра.

Јавното наддавање ќе се одржи идната недела, а парите ќе се користат за финансирање на буџетот и за рефинансирање на стари долгови. Рокот на достасување на еврообврзницата ќе биде пет години но колкава ќе биде каматната стапка не се наведува.

– Ова не подразбира понатамошно зголемување на надворешниот долг, туку е во рамките на стратегијата за менаџирање на доспеани долгови. Задолжувањето ќе биде со поволна камата и ќе го олесни кредитирањето на домашниот бизнис, изјави министерот за економија Арбен Ахметај.

Третпат Албанија се задолжува со еврообврзница. Првпат во 2010 година кога позајми 300 милиони евра и вторпат во 2015 година кога Албанија со еврообврзница позајми 450 милиони евра со камата од 5,75 проценти, а кој треба да се подмири во 2020 година.