26.5 C
Skopje
16.6.2019 - 12:46

Државата доби консензуален претседател – што добија Ромите?

Ферик Сулејманов Во пресрет на претседателските избори во Република Северна Македонија, ромската заедница се консолидира и излезе со свои барања до претседателските кандидати. Барањата беа преточени во манифест, кој произлезе од теренската активност на граѓанската иницијатива...

Две укажувања за господинот Миша Глени

Почитуван господине Миша Глени, на еден портал во Скопје, на 28.5.2019 г. ја прочитав оваа Ваша изјава: „Ако му речам на Макрон примете ја Македонија во ЕУ, ќе ме избрка од кабинет“. Потоа следува...

Из­град­ба­та на ФЕНИ бе­ше го­лем ап­сурд!

(По­вод: Два­та на­пи­си на по­ра­неш­ни­от ге­не­ра­лен ди­ре­ктор на ФЕНИ, г-дин Цве­тко Сто­ја­нов) Со вни­ма­ние ги про­чи­тав два­та на­пи­си на по­чи­ту­ва­ни­от по­ра­не­шен ге­не­ра­лен ди­ре­ктор на ФЕНИ, г. Цве­тко Сто­ја­нов, кои не­о­дам­на беа об­ја­ве­ни во вес­ни­кот „Но­ва...

Зошто терање инает

Посетата на папата Франциск ме заинтригира да го напишам ова писмо. Станува збор за следното: посетата на првиот човек на Католичката црква беше како нарачана за градските татковци да го покажат своето „Потемкиново село“...

Ние и соседите при прославите на нашето историско минато

Бидејќи сила бога не моли, вели поговорката, сега на нашите прослави молебени и сл. ни се присламчуваат и делегации од нашите соседи, на пример на прославата на македонските учители, преродбеници, востанички лидери, комити и...

Некои потсетувања за почетоците на ФЕНИ од пред четврт век

Од 1953 година до денес е испишана голема историја, „ОД“ и „ЗА“ ФЕНИ, најчесто како контроверзна, која како времеплов ме враќа во сеќавањата за минатото на компанијата, каква не верувам дека може да има...

При­леп­ски­те мла­ди на пат за странс­тво

Во гра­дот под Мар­ко­ви ку­ли и не са­мо во гра­дот на не­по­ко­рот При­леп, ту­ку и во си­те по­ма­ли и по­го­ле­ми на­се­ле­ни ме­ста во на­ша­та др­жа­ва си­ту­а­ци­ја­та е на­се­ка­де иста. Мла­да­та по­пу­ла­ци­ја во При­леп спа­сот...

Наместо да креира илузија, Владата навистина да му се посвети на Охрид!

Ја поздравуваме одлуката на УНЕСКО да го стави Охрид на листата на светски наследства во опасност - за жал, сметаме дека тоа е единствениот начин да се зачуваат оние универзални вредности што сѐ уште...

Уметноста не е веќе архаичен романтичен мит

Веќе еден и пол милениум над нас кружи планетарното прашање за статусот на уметничкото дело во виртуелната епоха. Дали уметничкото дело во дигиталната епоха доби нов стил - сопствената универзализација? Дали ова во најдобар...

Македонците во Албанија не се Бугари

Македонско друштво „Илинден“-Tирана и Македонското меѓународно движење за човекови права бараат Македонците во Албанија да не ги именуваат како Бугари, затоа што не се тоа. Македонското национално малцинство во Албанија ниту било ниту ќе биде...