Искуства во здружувањето на малите земјоделски производители

Проф. Борис Анакиев Постојните проблеми поврзани со цените во синџирот на достава на прехранбените производи стануваат сѐ поосознаени на меѓународно ниво. Од една страна, откупните...

ФЕНИ и неговата поранешна судбина

Интересно е кажувањето на господинот Стојан Андов за „понудата од ГЕНЕКС“ и можноста од пуштањето на комбинатот со заедничко вложување од компанијата „Фалконбриџ“ и...

Социјалните политики мора да почнат од дома

Политичката економија досега постигна огромен напредок. Многу политички фигури и институции што одамна го прифатија неолиберализмот, сега сè повеќе ги препознаваат недостатоците на пазарите...

Делумно слободни, со повремен терор врз умот

Иако во текот на минатата година остварила мало подобрување во оваа област, Македонија и натаму се наоѓа во категоријата „делумно слободни“ држави. И така...

Потребни се меѓугенерациското почитување и дружење

Семејната кохезија, стабилните односи на членовите и нивното меѓусебно дејствување се основа за напредокот на поединецот, семејството и зaедницата. Домашното воспитување и етичкото образование...

ММФ по Аргентина

Аргентинската влада натрупа огромен јавен долг речиси од ништо со изненадувачка брзина, а потоа колку што е можно побрзо реши да не го плаќа....

Човечкиот капитал во пропаѓање

Проекцијата за денешните деца во Македонија како идни работници, во однос на продуктивноста што би можеле да ја имаат доколку им беа обезбедени квалитетни...

Кој има корист од лажните климатски решенија

Меѓувладиниот панел за климатски промени (ИПЦЦ) во еден неодамнешен специјален извештај тврди дека решавањето на климатските промени ќе бара фундаментални промени во начинот на...

Амазонија и вие

Речиси сите ги видоа драматичните слики од амазонските пожари. Десетици илјади пожари, намерно предизвикани од нелегална сеча, земјоделство, рударство и од други човечки активности,...

Каков изборен модел?

Не ја познавам оваа проблематика ама имам некои начелни согледувања и туѓо искуство, кои можат да помогнат во дебатата што е во тек. Факт е...