18.6 C
Skopje
18.7.2019 - 23:56

(Пре)кардашијанките од нашето маало

А политиката е чудна ѕверка. Таа одамна не тежнее ниту кон моралот, ниту кон правдата, а особено не кон правичноста. Нели одамна констатиравме дека ѓаволот ја однел правдата. Треба да се биде слеп за...

Катастрофа од инает?

Британскиот амбасадор во Вашингтон во своите дипломатски телеграми напишал дека претседателот на САД Трамп од лични причини се откажал од иранскиот договор, поточно од инает кон неговиот претходник Обама, зашто ја договорил спогодбата. Можно...

Тан­дем­ска на­ста­ва во при­ро­да за вре­ме на рас­пу­стот

Пи­лот-про­е­ктот по­ка­жал де­ка де­ца­та на­у­чи­ле пра­вил­но да пра­ват ко­лут на­пред, пра­вил­но да тр­ча­ат и да ско­ка­ат, пра­вил­но да ги пра­ват си­те при­род­ни фор­ми на дви­же­ње. Ова зна­чи де­ка е по­ста­ве­на ос­но­ва. А ко­га има...

Како до попродуктивно земјоделство

Статистичките податоци говорат дека учеството на земјоделството во бруто-домашниот производ во последниве години се намалува. Ако во 2014 година нивното учество во БДП беше 10,2 отсто, веќе минатата, 2018 година се намали на 7,2...

Автокефалноста заложник на дворски игри

Дали автокефалноста на МПЦ станува заложник на византиски игри на Руската црква? Веќе се знае дека Вселенската патријаршија и Руската патријаршија со години се во битка за превласт во православието. Таа битка меѓу овие...

Да ги откочиме реформите во медиумите

Како и да е, веќе и на оние на кои досега ништо не им беше јасно, деновиве, по дневнополитичката кавга помеѓу двете најголеми партии, нештата им се разјаснија, или барем им станаа појасни. Една...

Минатото е нашата сегашност

Од неодамнешните „напади“ на руските комичари врз премиерот Зоран Заев не слушнавме ништо повеќе од она што тој и така го раскажува при своите јавни настапи, на, за него, карактеристичниот, наивен начин, а одамна...

Конфискација на битолски начин

Тоа што најмногу ги плаши битолчани е „Копанки“, кој сега ѝ е вратен на државата, да не го снајде истата судбина како и другите објекти, кои властите, дали локални или државни, ги присвоиле, а...

Нашите соседи не можат против својата природа, колку и да се воздржуваат

Дали договорите за балканско пријателство можат да бидат гаранција за европска перспектива и европско однесување, пред сѐ кај оние што и формално се дел од клубот на земји наречен Европска Унија... Сепак, треба да...

Полицајците од нашите маала

Македонија има дури 522 полицајци на 100.000 жители, што е многу над европскиот просек од 318 полицајци на 100.000 жители или еден полицаец на 314 жители. Ако како земја сме многу погоре од овој...