Сѐ е исто само се разликуваат потписниците

Финансиската поддршка на Македонското за земјоделство последните пет години се движи околу 6,2 милијарди денари. Поделени се мислењата кај стручната јавност дека земјоделството не остварува соодветни резултати на оваа релативно висока поддршка, а како...

Ќе се откажеме ли самите од себе?

Договорот со Грција дополнително и неповратно го подели македонскиот народ. Власта смета дека отворила светли перспективи, а го игнорира тоа дека ги гази фундаменталните интереси на македонскиот народ. Затоа безобѕирно лаже. Пропагандата се сведува...

Македонскиот контекст

А кој ги прави главно историските манипулации. Се разбира, големите моќни сили на сметка на помалите и послабите од нив. Тие кон нив ја применуваат империјалната логика на присвојување за себе на нивниот историско-цивилизациски...

Со кампања за трето дете нема да запре демографската катастрофа

Повеќето земји во Источна Европа, како и Македонија, за да го сменат демографскиот тренд преземаат мерки во фертилноста и миграцијата, но со слаби резултати Предминатата седмица започнав со коментари за демографската катастрофа во Источна Европа...

Уште 20 дена – ние не сме Персијци, ние сме Македонци

Дипломатската ,,офанзива“ е сепак подобра од офанзивата од Авијано, зашто на медијаторите тоа може да им биде план Б, за непослушни (непокорни). Во секоја друга држава и околности оваа офанзива ќе имаше заглавие ,,Мешање...

На барикадите

Едни од често поставуваните прашања во детството на мојата генерација имаа црно-бел карактер, од типот, дали си панкер или хипик или за кого навиваш - за Американците или за Русите, за Црвена звезда или...

Ако на кафкијансково време, орвеловскава реалност му подметне дрога во пијачката

Кога немам во себе зборови што треба да протечат од изворот на љубовта за да се влеат во срцето на читателот, вообичаено влегувам во суштината на постоењето, со боси нозе застанувам на дното од...

За европски вредности референдум а ла Ердоган

Доколку референдумот е успешен, тој ќе води кон измени и дополнувања на Уставот, а притоа јавноста воопшто не е запознаена со амандманите на Уставот Минатата седмица коментирав „Референдумот во хаос“, а по последните информации за...

Русофобија

Можеби и јас не сум многу одушевен од историскиот однос на братска матушка Русија во минатото кон Македонија, која ја христијанизирала и превела во просторот на нововековната цивилизација по Христа, но... И тука не...

СТРАТЕГИСКИ ГЕМ-СЕТ

Зад димната завеса на т.н. лидерска средба и бурата околу референдумското прашање, незабележително мина информацијата за посетата на експерти од позната фирма за стратегиски комуникации (Stratagem International, www.stratagemint.com) од Северна Ирска. Некој со право...