Нобеловецот Томас Ман имал жива кореспонденција со Скопје

Приказната се одвива како на филмска лента. Аница Савиќ-Ребац, професорка по класични јазици на Филозофскиот факултет во Скопје, една од најголемите интелектуалки на своето...

Скопјани како да се кодирани за излети и за седење во кафулиња

Еден патописец, кој ги поминал сите краишта од овој дел на Балканот и Европа, запишал дека никаде не се оди и не се ужива...

Градоначалник напишал книга за Скопје

Салих Асим, или Сали-бег, е извонредно значајна личност за Скопје, која во еден период била подзаборавена. Тој дури во три мандати бил градоначалник, односно...

Францускиот маршал бил воодушевен од иконостасот во црквата „Св. Спас“

Тој особено бил воодушевен од иконостасот изработен во резба, а тоа свое воодушевување го изразил со зборовите: „Ова е најубавото нешто што го видов...

Гранап – како се пазарело во кризни ситуации

Во времето кога во гранапите можеше слободно да се купува сѐ, иако купонскиот систем беше одамна укинат, остана практиката во нив да се набават...

Скопјани имаат големо срце, донаторството им е во крвта

Во Скопје има прекрасни примери кога народните маси преку разни форми на донација го помагале градењето на верските објекти. Во 1835 година е завршена изградбата...

Блиска роднина на Черчил формирала болница во Скопје

Кога почнала со работа, болницата била сместена во зградата во која претходно се наоѓала Грчката болница на Црвениот крст. Која е таа зграда и...

Куриозитетите на Старата скопска чаршија

Не станува збор само за специјалитетите туку и за други феномени од урбаниот живот, изуми на прогресот и техниката, кои најпрвин биле лоцирани во...

Кога е изграден првиот бактериолошки институт во Скопје

Постои една заслужна личност, која денес неправедно е заборавена. Тоа е д-р Андрија Штампар, министер за здравство во периодот помеѓу двете војни, човек со...

Еден од најегзотичните дуќани во чаршијата

Во уличката (Евлија Челебија) сѐ уште лебди правта од калдрмата од пред некогашното кино „Напредок“, а дуќанот е преполн со стари инструменти. Но и...