Му се молиме на бога сликата од поплавите да не се повтори

Сликата на селата што се наоѓаат во источна Македонија, во Штип и околината, но и на патот кон Радовиш и Мантово е идентична. Излеаните реки ги покриле земјоделските површини насадени со жито. Речиси нема куќа или нива што не е под вода. Жителите со рибарски чизми шетаат низ дворовите и ја вадат покуќнината од нив. Но, велат дека ова е само почеток - допрва ќе се топи снегот од планините и ќе почнат пролетните врнежи ...

   
 
Отец Владимир ожени многу Поречани со невести од Албанија
Во последните пет години во Порече се доведени дури 80 невести од Албанија, кои во истиот период на свет донесоа дури 192 принови, што во значителна мера придонесе за подобрување на наталитетот во регионот ...
 
  Powered by Nova Makedonija